Kontakt

Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-634 50 00
Kontakta oss

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om Toujeo. Har du ytterligare frågor får du gärna kontakta oss på Sanofi eller ta kontakt med din behandlande läkare.

Mer information finns även på www.fass.se

Vad gör jag om jag har glömt att ta min dos?

Patienter som glömmer bort att ta en dos bör kontrollera sitt blodsocker och därefter återgå till sitt vanliga doseringsschema med dosering en gång dagligen. Patienterna ska informeras om att inte injicera dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Har Toujeo några biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan Toujeo orsaka biverkningar. I det kliniska studieprogrammet var andelen allvarliga biverkningar lika låg för de som fick Toujeo som för de patienter som behandlades med Lantus.

Den vanligaste biverkningen (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med Toujeo är hypoglykemier och dessa kan uppkomma om insulindosen överskrider behovet.

Var uppmärksam på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever något som du tror är onormalt, samt observera att även andra läkemedel kan orsaka dessa biverkningar.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.

Kan jag utveckla antikroppar mot Toujeo?

Administrering av insulin kan leda till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kan förekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att korrigera tendens till hyper- eller hypoglykemi.

Resultaten från studier där Toujeo jämfördes med insulin glargin 100 enheter/ml tyder inte på någon skillnad mellan Toujeo och insulin glargin 100 enheter/ml avseende utveckling av antikroppar mot insulin.

Finns det någon åldergräns för Toujeo?

Säkerheten och effekten av Toujeo har inte fastställts hos barn och ungdomar yngre än 18 år. Inga data finns tillgängliga. Indikationen är behandling av diabetes mellitus hos vuxna.